ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ ออกประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ของน้องๆ สาย วิทย์-คณิต น้องๆที่นี้น่ารักและเป็นกันเองมากครับ