ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่งาน OPEN HOUSE โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาพบรรยากาศ ออกประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นในฐาน OPEN HOUSE โรงเรียนบุญวัฒนา น้องๆที่นี้น่ารักและเป็นกันเองมากครับ