ประชาสัมพันธ์ที่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ การเข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ที่แผนกวิชาก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตย์ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานำทีมโดย ศาสตาจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ทางหลักสูตรขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ให้ความสนใจในหลักสูตรนี้และในครั้งถัดไปพวกเราจะไปแนะแนวน้องๆโรงเรียนไหน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ