วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

5 เมษายน 
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน


ขอบคุณภาพจาก : www.dhammajak.net
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/XBZ7Wq