ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียน การรายงานตัว เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

CI-SUT ขอยินดีต้อนรับน้องๆ ว่าที่ปีบทองช่อที่ 27 และว่าที่วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 1 สู่รั่วแสดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราด้วยกันนะคะ