ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียน สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียน สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา’