เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ✨🚧
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
หลักสูตรนอกเวลา :: เรียนเสาร์-อาทิตย์

รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ)
:: ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 62 
รอบสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะคะ

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ ::
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/122/