รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 5

รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
#วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
รอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ)
:: ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 62 !!!

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ ::
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/122/