เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
TCAS รอบ 2 : โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ลิ้งนี้ได้เลย
ถึงวันที่ 23 มี.ค 2562 นี้เท่านั้น
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/2384/