การเข้าประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ของน้องๆ สาย วิทย์-คณิต ทางหลักสูตรขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในครั้งหน้าพวกเราจะไปแนะแนวน้องๆโรงเรียนไหนอีก อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ